Pietní akt

Dne 3. 5. za přítomnosti čelních představitelů Senátu a Parlamentu České republiky, Armády České republiky, Magistrátu hl. města Prahy a dalších vzácných hostů se konal v historických prostorách věznice na Pankráci vzpomínkový pietní akt, který připomněl památku obětí nacistické okupace.
Je nám ctí, že jako hosté byli pozváni i studenti naší školy.
U pamětní desky před budovou Vrchního soudu a v neblaze proslulé Sekyrárně, kde bylo zavražděno několik set českých vlastenců, všichni položili věnce a květiny.