Zájezd do zemí Beneluxu

O velikonočních prázdninách se studenti společně s učiteli vydali do zemí Beneluxu.
Nejdříve jsme navštívili malý stát – velkovévodství Lucembursko, hlavní město Lucemburk, kde jsme si prošli náměstí, katedrálu a ukázali do sídlo velkovévody Jindřicha I. Lucemburského. V odpoledních hodinách jsme přejeli do Bruselu, hlavního města Belgie, kde jsme viděli zajímavé stavby včetně Čůrajícího chlapečka a holčičky. Také jsme měli možnost ochutnat místní speciality, smažené hranolky či vafle. Druhý den jsme navštívili další dvě belgická města – Bruggy a Gent. Na závěr tohoto dne jsme si prošli historické centrum Antverp, kde jsme byli také ubytováni.
Poslední dva dny jsme strávili v Nizozemsku, konkrétně v městě Rotterdam, známém díky svému největšímu evropskému přístavu, kde jsme měli možnost vyjet na vyhlídkovou věž Euromast a ze 185 metrů si užít nádherný výhled na celé město. Odpoledne jsme přejeli do přímořských lázní Scheveningen a užívali si příjemný relax u moře.
Naší poslední zastávkou bylo město Amsterdam, navštívili jsme například muzeum Anny Frankové nebo Rijksmuseum. Také jsme se projeli lodí po amsterdamských kanálech. Na závěr jsme využili volný čas na nákup suvenýrů.
Děkujeme našim učitelům, jaký program pro nás společně s průvodci přichystali.

Simona Frieserová, Veronika Šimečková, Vendula Fialová (2. C)

Ve dnech 17. – 21. dubna jsme navštívili se školním zájezdem země Beneluxu. Odjížděli jsme 17. ve večerních hodinách a druhý den, kolem 9. hodiny ranní, jsme dorazili na naši první zastávku, Lucemburk. Navštívili jsme jeho stejnojmenné hlavní město, ve kterém jsme si prohlédli katedrálu Notre-Dame, ve které jsou uloženy ostatky Jana Lucemburského. Poté následovala procházka po městě, při které jsme též prošli náměstím Jana Palacha.
Autobusem jsme potom přejeli do centra hlavního města Belgie – Bruselu. Zde jsme se vydali na procházku kolem historických památek, kde jsme měli možnost vidět například náměstí Grand Place, čůrajícího chlapečka Mannekenpis a spoustu dalších zajímavostí. Večer nás autobus odvezl na ubytování do Antverp.
Po snídani jsme následující den odjeli do historického města Gent a poté do města Bruggy, kterému se přezdívá „Benátky severu“. Další den jsme strávili v Rotterdamu, kde jsme vyšli na vyhlídkovou věž Euromast. Poté jsme přejeli do přímořských lázní Scheveningen a na závěr jsme se zastavili ve městě Haag.
Po snídani jsme opět vyrazili naším autobusem do známého skanzenu Zaanse Schans, kde jsme měli možnost vidět větrné mlýny a výrobu dřeváků. Pak jsme přijeli do Amsterdamu, kde nás čekala prohlídka této metropole. Navštívili jsme nejvýznamnější zajímavosti a památky. Příkladem je Anne Frank House a Královský palác s jeho okolím. Dopřáli jsme si také projížďku lodí a na závěr jsme měli svůj volný čas na nákupy suvenýrů. Ve večerních hodinách jsme jeli zpět do Prahy.
Zájezd se nám celkově velmi líbil, byl zajímavý a opravdu jsme si ho všichni užili.

Nela Bećirbašić, Bogdana Jeftenić (1. A)