Veletrh vysokých škol GAUDEAMUS

Dne 27. ledna 2016 se naše třída 4. B účastnila veletrhu vzdělávání Gaudeamus, který se konal na výstavišti PVA Expo, Praha Letňany. Tento veletrh se zaměřuje na univerzitní a vysokoškolské pomaturitní studium a také na celoživotní vzdělání. Měli jsme zde možnost získat informace o přijímacím řízení na jednotlivé vysoké školy a univerzity a také o možnostech studia v zahraničí. Po této návštěvě se jako maturitní ročník můžeme rozhodnout, kam povedou naše cesty po ukončení studia na naší střední škole.

Dominik Mottl, 4. B

Při vstupu na veletrh jsme byli osloveni vysokoškolskou studentkou, která nám přiblížila studium v zahraničí, což bylo velmi zajímavé. Poté se každý z nás odebral ke stánkům, kde probíhala prezentace jednotlivých škol. Většina z nás stále pochybuje, jakou vysokou školu a obor si zvolit, ale po dnešku je každý jistější. Byla zde i možnost otestovat si, který obor či profese nám je nejbližší. Studenti a profesoři, kteří prezentovali jednotlivé VŠ, byli velice vstřícní a ochotní podávat informace. U stánku VOŠ Trivis jsem měla možnost si vyzkoušet držení zbraně a vystřelit si z ní, byla samozřejmě jen laserová. Během naší prohlídky jsme dostávali brožury a letáčky s informacemi o školách jak u nás, tak v zahraničí. Děkujeme naší škole za možnost navštívit tento veletrh, který je pro nás přínosem a pomocí pro další rozhodování o naší budoucnosti a studiu.

Adéla Vrublová, 4.B