Velikonoční Tyrolsko 2024

Letos se v době velikonoc žáci naší školy účastnili zájezdu do Tyrolska. Navštívili jsme Rakousko, Německo a Itálii. Žáci měli možnost vidět několik památek a měst jako například zámek Neuswanstein, botanickou zahradu v Trauttmansdorff, hrad Tirol, Bolzano, Innsbruck nebo muzeum Swarovski.
Vendula Minaříková a Kamila Sojková, 3. A