Nebát se, zkusit a vyjet do světa!

Nestalo se náhodou, že byla naše škola jako jediná v České republice vybrána pro nevšední zahraniční návštěvu z Německa. Dne 18. března 2024 jsme přivítali více než třicet pět významných hostů z řad poslanců a politiků pro oblast školství a kultury zemských vlád (Landestage BRD); krátce předtím delegaci přijal ministr školství ČR doc. Mikoláš Bek, Ph.D. Diskuse a debata s našimi žáky na téma „Austausch macht Schule, Fachliche Praktika“ nebraly konce. Účastnili se jich i zástupci Tandemu a Česko-německého fondu budoucnosti, bez jejichž finanční podpory by takovéto výměnné akce nebyly možné. Velice si vážím vyjádření německých návštěvníků o skvělé úrovni setkání a schopnosti našich žáků flexibilně komunikovat v německém jazyce.

Děkuji všem účastníkům za perfektní prezentaci školy v rámci naší krásné a velké tradice výměn našich žáků s německými (již skoro 25 let!).

P. Nedomová, ředitelka školy