Výlet do Starých Splavů

Ve dnech 27. – 29. června 2017 se třída 3. A zúčastnila školního výletu v malebném kraji K. H. Máchy. V úterý jsme dorazili vlakem a následovalo ubytování, večeře a seznámení s plány na následující den. Ubytování jsme byli v kempu Elite Staré Splavy nedaleko Máchova jezera, kde bylo o nás dobře postaráno milou, ochotnou a příjemnou obsluhou majitelů zařízení. Ve středu po snídani třída vyrazila na nedaleký hrad Bezděz, odkud jsme se vydali na oběd do místní restaurace. Děvčata byla po výšlapu na hrad unavená, tak zvolila cestu zpět vlakem, chlapci byli plni elánu, a tak se nazpět vydali pěšky 12 km procházkou lesem. Ve čtvrtek, ač neradi, jsme kemp opustili a vydali se opět na cestu zpět do Prahy vzhůru pro vysvědčení a na očekávané a zasloužené prázdniny. Tímto bych chtěla celé třídě moc poděkovat za skvělou reprezentaci školy, týmového ducha a zodpovědné chování.

Mgr. Veronika Stará