Stužák

Ve čtvrtek  22. června 2017 naší školu navštívili studenti vysokých škol v rámci projektu Stužák. Přednáška byla zajímavá a především zábavná, jelikož pro nás měli připravenou hru, která nás  nutila diplomaticky přemýšlet. Jednalo se o simulaci mezinárodní krize, která by teoreticky vypukla v roce 2020 na Slovensku. Společně s 3. C  jsme byli rozděleni náhodně do skupin a každá skupina musela vyřešit své úkoly (z pozice jednotlivých mezinárodních organizací, případně rolí – EU, OSN, lobbisté, ČR apod.). Sepisovali jsme mezi sebou dohody, snažili jsme se mezi sebou jednat tak, aby každá skupinka dosáhla svého. Na konci všech jednání jsme se od studentů dozvěděli, že jsme problém s krizí na Slovensku ne zcela vyřešili, ale pozitivní zpráva byla, že válku jsme ve světě nerozpoutali.
Návštěva studentů z vysoké školy byla určitě poučná. Dokázali jsme všichni pochopit, že není lehké jednat ve prospěch státu tak, aby se vyhovělo všem. Snad díky téhle přednášce z nás některých bude úspěšný diplomat. Děkujeme za příležitost si takovou věc vyzkoušet!

Karolina Herciková, 3.B

Dne 22. června jsme měli workshop od sdružení CEBEX na téma Behaviorální a veřejné politiky v rámci projektu Stužák.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o lidském vnímání skutečností, pokusili se vyřešit několik morálních dilemat a diskutovali mezi sebou i s přednášejícími. Naučili jsme se, že důležité je, jak se na věci ptáme či jak je podáme a tím ovlivňujeme naše okolí.
Přednášející byli velice příjemní a vtipní. Brali v úvahu naše názory a bylo vidět, že nad nimi opravdu přemýšlí.
Tento workshop hodnotím rozhodně kladně a skvěle jsme tím uzavřeli tento školní rok, který byl přednášek plný.

Pavlína Viterová,  3.A

Oba workshopy byly zrealizovány v rámci projektu Stužák a občanského sdružení Change it! Cílem projektu je motivovat žáky středních škol k vyššímu zájmu o veřejné dění. Workshopy trvají 90 minut a jsou postaveny interaktivně, jejich součástí jsou diskuze, simulační hry apod. Týkají se především těchto témat: aktivní občanství, veřejné politiky, kritické myšlení, právo, ekonomie, sociologie a politologie

Mgr. Tomáš Botlík