Lidé a peníze

V červnu navštívili studenti 1. A a 2. D výstavní prostory České národní banky. Tato zajímavá expozice „Lidé a peníze“ v Praze se nalézá v prostorách bývalého trezoru nejprve Živnostenské banky, později Státní banky československé a dnes České národní banky.

 Pro studenty byl nejdříve připraven v kinosále audiovizuální program, kde shlédli dva zajímavé dokumenty o historii a významu ČNB. Ve výstavních prostorách poté proběhl odborný výklad a prezentace s interaktivním obsahem.

Tato výstava nabízí unikátní pohled na historii peněz od pazourků k elektronickým penězům. Předkládá ucelený vývoj měny a financí, včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Studenti si mohli prohlédnout unikátní exponáty dokládající dějiny měny a peněžnictví na našem území a seznámit se navíc s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz a tato expozice byla pro ně velmi přínosná.