Výstava Body The Exhibition

Dne 16. června 2017 navštívila třída 1. C vzdělávací výstavu o lidském těle v prostorách Křižíkových pavilonů Výstaviště Praha.
Odborným průvodcem našich žáků byl student medicíny, který nás provázel celou rozsáhlou výstavou. Ke každé orgánové soustavě lidského těla nám poskytl odborný výklad a zodpověděl na všechny naše dotazy.Žáci si zopakovali a utvrdili  si vědomosti z anatomie lidského těla, která byla předmětem letošní výuky biologie.
Výklad byl doplněný o animace na LCD obrazovkách. Zajímavosti výstavy byla interaktivní zóna, zaměřená na první pomoc a prevenci rakoviny prsu. Zajímavá byla i expozice o historii medicíny a jejích moderních metodách.

Mgr .Gabriela Kolářová
Ing. Jaroslava Bartoňová