Výstava Smrtelné slasti

Dne 12. května 2015 navštívila třída 3. D výstavu Smrtelné slasti v Národním muzeu v rámci výuky zdravotní nauky a pečovatelství.

Výstava probíhala jako komentovaná prohlídka s odborným výkladem na témata: toxikomanie, kuřáctví, alkoholismus, sportovní doping, počítačové hry, ale i prostituce a sexualita včetně jejich deviantních podob.

Studentům se líbilo, že výstava nediktuje ani nemoralizuje, ale zprostředkovává ilustrativní informace, zkušenosti a pocity vyjadřující šířku a hloubku této problematiky.

Tato zajímavá výstava byla pro studenty studující obor sociální činnost velmi poučná a přínosná.

Mgr. Gabriela Kolářová