Simulované občanské soudní řízení

Dne 14. května 2015 jsme navštívili s paní profesorkou Chalupovou Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Tato exkurze svým obsahem navázala na probírané učivo v předmětu právo. Naším úkolem bylo dle předem formulovaného příkladu simulovat civilní proces, ve kterém žalobce žaluje majitelku domu o odškodnění ve výši jednoho milionu korun z důvodu těžkých zranění, které si v domě způsobil.

Nejprve jsme byli uvedeni do soudní síně studentem 4. ročníku Právnické fakulty UK ČR Ondřejem Šafránkem. Celé soudní líčení pak probíhalo zcela bez problémů a trvalo cca 2 hodiny. A myslím si, že jsme ho zvládli na výborné úrovni. Naši spolužáci si rychle osvojili role soudců, účastníků, svědků a znalců. Po přečtení rozsudku byl proces ukončen a pan Šafránek celý průběh řízení pozitivně vyhodnotil.

Jako další bod plánu jsme měli prohlídku prostor fakulty. Nahlédli jsme do nejvýznamnějších místností univerzity, kde se konají přednášky s významnými lidmi, jako například s ministry ČR, zástupci EU apod. Následovala přednáška ve výukové místnosti, kde nám byly sděleny bližší informace o Univerzitě. Největší část přednášky byla věnována přijímacímu řízení a dalším aktivitám, které jsou na fakultě pořádané v rámci studia. Na konci celé akce jsme se rozloučili a organizátorům poděkovali.

Myslím si, že tato exkurze byla pro nás velice přínosná. Mohli jsme si vyzkoušet, jak modelově vypadá celý průběh soudního řízení, o kterém jsme se učili. Určitě bychom do budoucna byli rádi, kdyby se podobné akce opakovaly. Za celou třídu bych ráda poděkovala paní profesorce Mgr. Jarmile Chalupové, že nám tuto zkušenost umožnila.

Lenka Šnajdrová, 2. A