Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo 1. června 2015 v aule školy. Úspěšným absolventům blahopřejeme.

Tyto i další fotografie z maturit (jak od komisí, tak ze závěrečného předávání) jsou k dispozici v učebně 17.