Návštěva Hrdličkova muzea člověka PřF UK v Praze

Dne 8. června 2015 navštívila třída 1. D v rámci výuky zdravotní nauky a biologie Hrdličkovo muzeum.

Navštívené muzeum je pojmenované po svém zakladateli, významném světovém antropologovi Dr. Aleši Hrdličkovi. Je rozděleno do dvou oddělení, na část muzeální, která nám byla přístupná a depozitář určený pro studijní účely.

V rámci komentované prohlídky jsme viděli několik unikátních sbírek:

  • sbírku věnovanou evoluci člověka
  • paleontologickou sbírku (kostní materiál obyvatel 16. – 18. st., známky onemocnění)
  • sbírku odlitků posmrtných masek známých osobností (J. E. Purkyně, T. G. Masaryk)
  • kolekci starých mumií z Egypta s ukázkami mumifikace

Tato výstava se všem moc líbila a byla poučná.

Mgr. Gabriela Kolářová