Ekonomická diplomacie – účinná pomoc při dobývání zahraničních trhů

V úterý 16. června 2015 jsme se společně se zástupkyní ředitelky naší školy PaedDr. Nedomovou a paní profesorkou Mgr. Škorpovou účastnily konference s názvem Ekonomická diplomacie, která se týkala účinné pomoci při dobývání zahraničních trhů. Celý den jsme strávily v krásném prostředí Černínského paláce na Loretánském náměstí, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Úderem desáté hodiny nás ve Velkém sále uvítal a celý program zahájil pan Petr Vávra, ředitel odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Po zahájení vystoupil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek s úvodním slovem a rektorka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha Judita Štouračová. Program byl rozdělen na dvě části, v první jsme měly možnost vidět prezentace od pana Martina Tlapy, náměstka ministra zahraničních věcí, Dagmar Kuchtové, generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hany Havlové, profesorky z VŠMVV Praha. Po přestávce na kávu následovala diskuze. Závěrečného slova se poté ujal pan Martin Tlapa spolu s rektorkou VŠMVV Juditou Štouračovou.

Celý den jsme si velmi užily, bylo pro nás velkým přínosem vidět diplomacii v praxi. Za možnou účast na této akci velmi děkujeme.

Sára Špeldová, Tereza Sidorová, studentky 2. A