Návštěva Pedagogického muzea J. A. Komenského

Dne 16. června 2015 se naše třída 2. C vypravila do Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, jediného toho druhu v České republice. Nejdříve nás paní průvodkyně seznámila s historií muzea a budovy, v níž sídlí. Poté nám rozdala pracovní sešity, knížečky, ve kterých jsme měli napsány otázky, na něž jsme měli hledat správné odpovědi; ty se skrývaly na různých panelech. Nakonec jsme si mohli zkusit napsat své jméno hlaholicí v historických školních lavicích a také původními pery.

Návštěva byla opravdu moc zajímavá, poučná a také zábavná. Poděkování Alexeji Mikuláškovi…

 Valerie Vespremiová, Marek Táborský