Výuka v době mimořádných opatření

Vedení školy děkuje všem učitelům, rodičům a žákům za veškeré vynaložené úsilí navíc v této mimořádné situaci. Vláda svým usnesením ze dne 10. 3. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků při vzdělávání na středních školách (a 12. 3. vyhlásila nouzový stav).

Všichni naši učitelé i nadále učí, zadávají žákům úkoly a klasifikují je dálkově. V současné době škola funguje v omezeném režimu. Pro komunikaci s námi využívejte e-mail a sledujte naše webové stránky.