Zrušení výuky

Bezpečnostní rada státu s platností od 11. března rozhodla o zrušení výuky na základních, středních a vysokých školách. Až do odvolání bude probíhat výuka formou samostudia. Žáci si odnesou ze školy studijní materiály, vyučující zadají studentům práci přes e-mailové adresy tříd (a tyto budou studenti i nadále sledovat). Všichni budou sledovat webové stránky Ministerstva zdravotnictví, dále webové stránky naší školy a vyučující budou dbát pokynů vedení školy přes e-maily, např. operativní pracovní schůzka ve škole.

Opatření ke koronovariu BR HMP ze dne 12. 3. 2020