Vzdělávací workshop o dezinformacích

Jak se šíří dezinformace? Proč by někdo dezinformace vytvářel nebo jaké to je být dezinformátorem? Zjistit odpovědi na tyto otázky měli možnost žáci z 2. A a 2. B.
V pátek 24. listopadu 2023 se uskutečnil workshop s názvem Dezinformace.
Celým workshopem žáky provázel student psychologie Masarykovy univerzity z organizace Zvol si info, která vzdělává společnost v oblastech aktuálního dění, dezinformací či médií. Jejím cílem je bojovat se lživými informacemi a dalšími nástrahami digitálního světa. Žáci se během workshopu naučili, jak se v čase proměnila média, jakými způsoby se informace v dnešním světě šíří, a jak je mohou rozpoznat a nestát se jejich obětí. Dále se také dozvěděli, jaké manipulativní techniky se při šíření dezinformací nejčastěji používají, a také si zahráli interaktivní hru, kde si vyzkoušeli, jaké to je být dezinformátorem.
Workshop se žákům líbil a určitě již budou opatrnější a bystřejší při čtení zpráv na internetu. Do budoucna je potřeba obohacovat své vědomosti, neboť ani dezinformátoři nezůstávají pozadu.

Natálie Malínská, 2. A