Workshop Mlhavá objektivita

Dne 19. prosince 2023 se ve třídě 2. B uskutečnil vzdělávací workshop Mlhavá objektivita od společnosti STUŽÁK, jejíž název je složen ze slov STUdenti ŽÁKům. Jedná se o projekt, kdy studenti vysokých škol „pomáhají žákům středních škol zamyslet se nad zdánlivě obyčejnými věcmi“ (citováno z www.stuzak.cz).

Interaktivní workshop proběhl v rámci třídnických hodin. Cílem workshopu bylo, aby se žáci dozvěděli o tom, co vše má vliv na objektivitu zpravodajství, jak o určité události referují seriózní a bulvární novináři či jak si firmy budují své PR.

Větší část workshopu byla věnována skupinové práci, žáci byli rozděleni do pěti skupin: vláda, bulvární noviny, seriózní noviny, ekologové a továrna. Jejich úkolem bylo reagovat na zjištění, že se kolem školy objevil škodlivý kouř, a poté psát svoji reakci na simulovanou platformu X. Jednotliví žáci se svých rolí velmi dobře zhostili.

Mgr. Olga Šramelová