Základní škola pro zrakově postižené

Dne 31. května 2016 naše třída 3. D navštívila v rámci odborné praxe s paní profesorkou Kolářovou Základní školu pro zrakově postižené na Náměstí Míru v Praze 2.

Celým speciálním zařízením nás ochotně provedla vedoucí vychovatelka, paní Miroslava Trefná. Ukázala nám strukturu celého zařízení. Viděli jsme ZŠ pro zrakově postižené, praktickou školu pro ZP, školní družinu, internát. Nahlédli jsme do počítačové učebny, historické auly, keramické dílny, posilovny a do cvičné kuchyňky.

Ve speciálně pedagogickém centru nás speciální pedagožka seznámila s některými pomůckami pro ZP, např. simulačními brýlemi pro simulaci široké škály očních vad. Podívali jsme se na Braillovo písmo, Pichtův psací stroj, stolní elektronické lupy a uzpůsobený počítač pro ZP.

Podívali jsme se do tříd, kde probíhala výuka. Každá třída byla vybavena jednomístnými stolky se sklopnými deskami, kvalitním osvětlením a možností upravovat světelné podmínky dle zrakové vady dítěte. Dozvěděli jsme se, že zásadním principem péče o slabozraké je především využívání zraku při dodržování pravidel zrakové hygieny.

Exkurze byla pro nás velmi zajímavá a poučná. Oceňujeme práci speciálních pedagogů působících na této škole a děkujeme jim za otevřený přístup a ochotu sdělit nám mnoho informací, souvisejících se zrakovým postižením. Jsou pro nás přínosem pro další studium.

Kateřina Poláčková
Pavlína Pavelková