Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK v Praze

Dne 3. a 7. června 2016 navštívily třídy 1. D a 1. C společně s profesorkou Kolářovou Antropologické muzeum dr. Aleše Hrdličky. Muzeum nese název postavy světového vědce, česko-amerického antropologa Aleše Hrdličky.

Na úvod exkurze nás lektorka rozdělila do dvou skupin. První skupina absolvovala komentovanou prohlídku, kde nám lektorka poskytla odborný výklad o evoluci člověka, k antropologickým exponátům, kosterním pozůstatkům a k zajímavostem o posmrtných maskách a mumiích.

Druhá skupina pracovala se zkušenou antropoložkou, která vedla workshop pod názvem „Sběratelé kostí“. Vyzkoušeli jsme si práci forenzního antropologa a získali jsme řadu informací o lidské kostře a sami jsme si ji sestavili. Dozvěděli jsme se, jak rozeznat ženskou kostru od mužské, kostru mladého člověka od staršího nebo jaké lze na kostech pozorovat známky různých onemocnění. Měli jsme možnost držet v ruce lidské ostatky z období raného středověku, byli jsme touto možností fascinováni, někteří však postrádali odvahu si na ostatky sáhnout osobně.

Návštěva Hrdličkova muzea byla na vysoké odborné úrovni a rozšířila naše poznatky z biologie. Odcházeli jsme plni dojmů a zážitků.

Monika Wodniaková, Sofia Nikelská, 1. D