Aplikace trestního práva v praxi

Dne 18. 5. spolek Šance na návrat uspořádal v salonku Dark Velvet cafe v Praze 3 zajímavou besedu s Mgr. Josefem Herianem z advokátní kanceláře na téma „Aplikace trestního práva v praxi“. Studentky vyhodnotily akci jako zdařilou, která jim umožnila nahlédnout do této problematiky z praktického pohledu. Ocenily i netradiční místo konání, které navodilo příjemnou a přátelskou atmosféru.

Mgr. Ľubica Drnáková a studentky 2. D