Migrace

Dne 18. května 2017 jsme se (s třídami 2. A a 2. B) za doprovodu Mgr. Jarmily Chalupové a Mgr. Soni Šípové zúčastnili odborných přednášek na Ministerstvu vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky. Byli jsme uvedeni do zasedací místnosti, a začala první přednáška. Ta se věnovala základním pojmům z této oblasti, jakými jsou migrace, přechodný a trvalý pobyt, rozdíl mezi uprchlíkem a azylantem, atd. Tato přednáška svým obsahem navázala na naše poznatky z předmětu veřejná správa.
Druhá přednáška byla vedena pracovníkem ze Správy uprchlických zařízení. Dozvěděli jsme se mj., co se děje s uprchlíky, když dorazí do ČR, jaká zařízení poskytují v této oblasti péči, jakým způsobem se zahajuje řízení o udělení mezinárodní ochrany, jak se provádí pohovor, sociální šetření i vstupní zdravotní prohlídka. Tato přednáška mi přišla velmi zajímavá.
Třetí přednáška byla o udělení státního občanství cizincům. V této přednášce jsme si vyslechli informace o podmínkách, které musí cizinec splnit, aby mohl získat české státní občanství.
Poslední, čtvrtá přednáška byla „interaktivní“, protože jsme se bavili o žádosti k trvalému či dlouhodobému pobytu studenta na území ČR. V této přednášce mě například zaujalo to, že cizinec, který žádá o trvalý či dlouhodobý pobyt na území ČR za účelem studia, musí prokázat, že má finanční obnos v hodnotě 81 400 korun na  jeden kalendářní rok. Tato přednáška mě oslovila asi nejvíce, protože jsme do ní byli přímo vtaženi.
Celkově bych tento den zhodnotil velmi kladně: dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých věcí z oblasti migrace a podívali jsme se na místa, kam se běžní občané nedostanou. Současně bych chtěl poděkovat za sebe a za celou svoji třídu paní profesorce Chalupové, že nám umožnila zúčastnit se této exkurze, která byla velmi zajímavá a poučná.

Daniel Valach, 2. B