Beseda s Václavem Moravcem

Dne 15. května 2018 proběhla v aule naší školy beseda se známým reaktorem, moderátorem a vysokoškolským pedagogem PhDr. Václavem Moravcem, PhD. et PhD.
Tento sympatický moderátor odpovídal na dotazy studentů. Poutavě hovořil o náplni své práce, ale také o svých koníčcích. Závěr besedy byl ve znamení úsměvných historek ze zákulisí natáčení přímých přenosů pořadů Václava Moravce v České televizi.
Studenti měli možnost v rámci multimediální výchovy obohatit nabytá teoretická východiska z výuky o praktické zkušenosti profesionála z oboru. Máme tedy za to, že celá akce, která proběhla ve velmi příjemné atmosféře, byla pro všechny zúčastněné přínosná a inspirativní.

Mgr. Yvetta Halešová