Beseda se starostkou Prahy 5

V úterý 12. listopadu jsme měli příležitost přivítat v aule naší školy na besedě paní starostku Prahy 5 Mgr. Renátu Zajíčkovou. Besedy se zúčastnili žáci všech tříd třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost; věřím, že všichni jsme si tuto jedinečnou příležitost užili.
V rámci předmětu Veřejná správa se hovořilo o fungování městských částí, o funkcích rady a zastupitelstva, také o funkci starostky a rovněž o dalších důležitých tématech. Paní starostka zdůraznila potřeby městské části a budoucí projekty, kterým by se ráda věnovala (například hovořila o potřebě prohloubit povědomí o fungování internetu a o bezpečnosti na sociálních sítích). Beseda se také zaměřila na právní aspekty, například na vyřizování petic či na problematiku podjatosti.
Na závěr se studenti aktivně zapojili do besedy. Tázali se na sestavování rozpočtu, územní změny Prahy 5 či na význam sloganu „Vytvořit z Pětky Jedničku“. Beseda byla pro všechny velmi přínosná. Budeme se proto těšit na další spolupráci a možnost dozvědět se co nejvíce o fungování veřejné správy a právních záležitostí.

Mgr. Natálie Mochelová
vyučující Veřejné správy