Cambridge University Press

Ve druhé polovině školního roku 2015/16 se vybraná část naší třídy zúčastnila soutěže v anglickém jazyce pořádané Cambridge University Press. Pracovali jsme dlouhodobě na různých úkolech, z toho některé jsme plnili společně, za celou skupinu, zatímco na jiných pracoval každý zvlášť. Soutěž prověřovala jak naše znalosti z gramatiky, tak i schopnost sepsat souvislý text na dané téma, což v našem případě znamenalo vymyslet hodnocení námi zvoleného filmu. Se všemi úkoly jsme se popasovali velice dobře, což dokazuje fakt, že se naše skupina ocitla na krásném druhém místě. Byly nám předány diplomy, a mimo jiné jsme obdrželi i menší ceny. Celkově tuto soutěž vnímám jako náš velký úspěch, a jsem velmi ráda, že jsem se mohla účastnit.

Tereza Mattanelli, 3. A