Vazební věznice Praha – Pankrác

Ve dnech 6. a 12. října 2016 studenti 3. D a 3. C absolvovali exkurzi Vazební věznice Praha – Pankrác.
Exkurze byla rozdělená do dvou částí. První část se odehrávala přímo v části věznice, kde nás průvodkyně – speciální pedagožka – seznámila se strukturou vězeňského systému, s procesem přijímání vězňů, jejich zaměstnávání v době výkonu trestu, jak složitá je cesta resocializace vězně, denním režimem ve věznici a v neposlední řadě, co obnáší práce sociálního pracovníka a speciálního pedagoga ve vězeňství.
Ve druhé částí této zajímavé exkurze byla prohlídka Památníku Pankrác pod vedením PhDr. Hladíka, který velmi zajímavou formou poskytl poučné a poutavé vyprávění o historických událostech, spojených s osudem lidí v těchto autentických prostorách bývalého nacistického popraviště tzv. „Sekyrárny“. Tato muzeální expozice se nachází v objektu věznice a není běžně přístupná veřejnosti.
Exkurzi řadíme k nejzajímavějším akcím organizovaných v rámci studia k doplnění znalostí z odborných předmětů právo, sociální péče a služby, psychologie, pedagogiky či veřejné správy.

Mgr. Ľubica Drnáková a Mgr. Veronika Stará

Dne 6. října a 12. října 2016 jsme se zúčastnili prohlídky Pankrácké věznice prováděnou tamějšími zaměstnanci. Na začátku prohlídky nám byla ukázána historická část plná zajímavých poznatků z historie věznice, včetně ukázky gilotiny a seznámením se s tehdejšími přísnými vězeňskými pravidly.
Měli jsme možnost navštívit nynější celu, která byla obydlena 16 vězni a jejich denní život nám byl později znázorněn naší průvodkyni. Prohlídka věznice byla zajímavá, naučná a pro některé i dobrým ponaučením do života.

Práce samotné vězeňské služby musí být velmi náročná a obdivujeme ji.

Markéta Salavcová – 3. D, Maja Althajm – 3. C