Co je vláda?

V pátek 30. září 2016 naše třída 1. A, společně s  1. C, navštívila Úřad vlády České republiky.
Celou přednášku vedl pan Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. V tiskovém sále jsme se dozvěděli několik informací z historie naší vlády, o Ústavě ČR i o samotných volbách, dále o fungování vlády, jaké je její složení, popř. jak může zaniknout.
Kromě již známých pojmů jsme se dozvěděli některé nové, jako například kdo je ministr bez portfeje. Dále byly krátce zmíněny ústřední orgány státní samosprávy – konkrétně ministerstva, jejich funkce, také jména představitelů některých „ministerských postů“.  
Posledním bodem naší přednášky bylo seznámení se s historií budovy Úřadu vlády, jinak též známé pod názvem Strakova akademie. Dozvěděli jsme se také, že tato budova není jedinou; dalšími objekty spravovanými Úřadem jsou například Kramářova vila (sídlo předsedy vlády) a Lichtenštejnský palác.
Za celou třídu bych chtěla poděkovat profesorce Chalupové, že nám tuto exkurzi umožnila.

Klára Krautwurstová, 1. A