Německý jazyk

Dne 4. října 2016 jsme s paní profesorkou Nedomovou a panem profesorem Botlíkem vyrazili na dvouhodinovou výuku ven. Byli jsme rozděleni do skupinek a každá skupinka dostala dvě německá slovesa a dvě barvy. Na základě toho jsme potom měli vyfotit čtyři fotky podle rad Jakuba Helise, který studuje Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku, a nyní pracuje jako střihač. Do každé fotky jsme museli zakomponovat jedno sloveso a barvu. A poté jsme měli vymyslet její název. Na další hodině německého jazyka jsme si fotky společně promítli, dostali jsme hodnocení od Jakuba i obou profesorů. Těšíme se na další podobnou aktivitu a děkujeme profesorům za zpříjemnění německého jazyka.

Emma Denková, Klára Krautwurstová, 1. A