Kulturní vyžití v Praze

V rámci výuky německého jazyka jsme se na podzim 2016 zúčastnili procházky po Praze. Byli jsme na Kampě a také na Karlově mostě, kde nám byly sděleny informace k tématu „Kulturleben in Prag“. Jelikož procházka byla v rámci německého jazyka, také celá přednáška proběhla v tomto jazyce od paní profesorky K. Nedomové. Na základě získaných informací jsme vytvořili prezentace, které jsme v následujících hodinách představili spolužákům – jak jinak než v němčině. Procházka byla velkým zpestřením výuky německého jazyka.

 Kateřina Klečková, 3. B