Česká obchodní inspekce

Ve středu 21. března jsme se vydali na přednášku České obchodní inspekce. Tato přednáška byla zaměřena na náplň činnosti ČOI, na padělané výrobky a na problematiku při cestování s leteckými společnostmi.
Během přednášky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. ČOI za rok zadrží padělané věci, které, kdyby se prodali za originální cenu, škoda by mohla vyšplhat až do několika set milionů korun. Některé padělané věci se dají použít zpět do oběhu po menších úpravách a jdou třeba do dětských domovů. Ty, které se nedají použít, jsou zničeny.
Přednáška se uskutečnila na Černém Mostě v hotelu Pramen. Přednáška měla tři bloky po 50 minutách a mezi každým blokem byla 10ti minutová pauza. Po příchodu do hotelu Pramen jsme si mohli vzít kávu nebo čaj, či vodu s citronem. Poté jsme si sedli a přednáška mohla začít, i přes nečekané komplikace s mikrofonem, které se objevily během prvního bloku. Blok se skládal z krátkého filmu k tématice a poté přednášející povídali k dané věci. Přednášející poslali kolovat zadržené věci. Poslední blok byla debata.

Valentýn Bednařík, 3. A