Základní škola pro zrakově postižené – exkurze

Dne 13. března se třída 3. D zúčastnila exkurze v rámci odborné praxe na ZŠ pro zrakově postižené děti na nám. Míru v Praze 2. Přivítala nás zástupkyně školy, Mgr. Iva Kokošková, která nás informovala o historii výuky zrakově postižených, potom se zaměřila na současný přístup, např. jakým způsobem se ZP vyučují, jaké používají pomůcky a podobně.
Následovala prohlídka školních prostor, viděli jsme přípravní třídu pro předškoláky, internát školy a speciálně pedagogické centrum. Dozvěděli jsme se, že děti se závažnou zrakovou vadou se učí Braillovu písmu a orientací v prostoru s bílou holí. Děti používají speciální pomůcky podle typu a závažnosti zrakové vady, např. texty se zvětšeným písmem, optické lupy, čtečky textu s produkcí na počítač.
Exkurzi jsme zakončili ve speciálním pedagogickém centru, které pracuje podobně jako pedagogicko-psychologická poradna, ale se zaměřením na zrakově postižené děti. Mohli jsme si tam vyzkoušet simulační brýle, které simulují různé zrakové vady. Byla to pro nás zajímavá zkušenost.
Na závěr jsme speciálním pedagožkám v SPC předali interaktivní hračky, které vyráběly studentky naší školy v rámci hodin estetické výchovy.
Exkurze byla pro nás a především pro náš studijní obor sociálně-právní služby velkým přínosem.

Belinda Kubišová,  Anežka Taševská