Projekt „Pro život“

Ve dnech 12. až 14. března 2018 probíhal ve všech prvních a některých druhých ročnících kurz 1. pomoci pod záštitou projektu „Pro život“,prezentovaný studenty 3. Lékařské fakulty UK Praha . Žáci si vyslechli přednášky a potom si aktivně zkoušeli masáž srdce na resuscitační figuríně. Naučili se nejenom kardiopulmonální resuscitaci, ale i první pomoci při krvácení, šoku a dalších stavech ohrožujících život.

Mgr. Gabriela Kolářová