Český rozhlas

Dne 14. listopadu 2017 podnikla třída 2. B s třídní učitelkou Mgr. Hartmanovou návštěvu Českého rozhlasu. Nejprve jsme shlédli prezentaci o historii Českého rozhlasu, nejdůležitějších meznících jeho vývoje, vyslechli si autentické nahrávky hlasu našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka nebo hlášení vysílané krátce po zahájení okupace Československa v roce 1968. Poté následovala prohlídka budovy rozhlasu a měli jsme možnost navštívit i nahrávací studio.