TyfloCentrum Praha

Dne 9. listopadu 2017 jsme v doprovodu paní profesorky Mgr. Ľubici Drnákové navštívili Dům služeb pro nevidomé, Krakovská 21, Praha 1.
Náš průvodce nás podrobně seznámil se specifickými službami, které jsou poskytované nevidomým a slabozrakým. Dozvěděli jsme se, že organizace nezištně pomáhá zrakově postiženým lidem zvládat běžné činnosti všedního dne a tak najít svou vlastní cestu k nezávislosti. Kromě toho realizují vydavatelskou činnost, internet pro nevidomé, navigační centrum atd. Měli jsme možnost nahlédnout do speciálních učeben, odborných pracovišť, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život.
Exkurze byla zajímavá a v mnohém nám umožnila doplnit poznatky z předmětů sociální služby a speciální pedagogiky.

Denisa Sekeráková a Sabina Franceová – 4. D