Diplomatický protokol a Úřad vlády ČR

Ve středu dne 18. března 2015 se studenti oboru Právní a diplomatické služby zúčastnili odborné přednášky pana Mgr. Ondřej Bočkaye, zástupce ředitele Odboru protokolu a zahraničních vztahů Úřadu vlády ČR.

Díky této přednášce jsme se dozvěděli, co znamenají slova diplomacie a protokol a čím se diplomatický protokol zabývá. Zajímavá byla pro nás prezentace, jakým způsobem odbor zajišťuje zahraniční návštěvy předsedy vlády ČR, jak připravuje mezinárodní summity a konference.

Po přednášce jsme měli možnost přednášejícímu položit několik otázek. Nejvíce nás zajímalo, jaké předpoklady by měl splňovat pracovník v oblasti diplomatických služeb. Na základě odpovědí víme, že je před námi ještě hodně práce a učení.

Přednáška pro nás byla přínosná: ujistili jsme se, že výběr vzdělávacího programu – Právní a diplomatické služby – byl správnou volbou.

Věříme, že v budoucnu budeme mít možnost dalších setkání s odborníky v této oblasti.

Tereza Sidorová, 2. A