Evropská komunikace a EU

Dne 4. listopadu 2016 jsme se třídou 3. B navštívili Úřad vlády.
Naše cesta vedla přímo do Strakovy akademie, konkrétně do tiskového sálu. Zde nás čekal seminář na téma Evropská komunikace a EU. Svůj čas nám věnoval Mgr. et Mgr. Vít Nejedlo, vedoucí Eurocentra.
Dozvěděli jsme se, jak správně definovat EU, kolik států je v ní zahrnuto a v jakém roce do EU vstoupily. Pan Nejedlo byl ochotný, milý a po našich dotazech nám vše řádně ujasnil. Přednáška byla velmi zajímavá, poučná a především užitečná.
Žáci 3. B se zúčastní soutěže EUROSCOLA v Evropském parlamentu ve Štrasburku, kde hlavním tématem bude právě EU.

Barbora Novotná, 3. B