Terorismus

Dne 25. října se žáci třetích ročníků v aule školy zúčastnili přednášky o hrozbě terorismu. Přednášel pan pplk. Ing. J. Soukup z Ministerstva obrany a přednáška trvala tři vyučovací hodiny. Jedna hodina byla věnována diskusi v angličtině.  Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých věcí o terorismu v Evropě i po celém světě. Touto přednáškou byla zahájena série přednášek k přípravě žáků na soutěž EUROSCOLA v Evropském parlamentu ve Štrasburku dne 17. prosince 2016.

Filip Kollert, 3. B