IT Fitness 2016

Žáci třetích a čtvrtých ročníků naší školy se v říjnu zapojili do testování počítačových dovedností v rámci akce IT Fitness 2016. Na tvorbě testu se podílel spolek Jednota školských informatiků a záštitu nad ním převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Nejlepších výsledků dosáhli studenti:
Jan Zelenka 4. B
Karolína Horáčková 3. A
Johanka Tulingerová 3. B