Exkurze u Městského soudu

Ve dnech 14. a 15. října 2015 se studenti  třídy 4. A zúčastnili hlavního líčení u Městského soudu v Praze a následně odborné exkurze ve Vazební věznici v Ruzyni. Studenti velmi kladně hodnotí tyto exkurze, protože se jedná o příležitost, kdy mají možnost si prohloubit získané teoretické vědomosti v praxi. Tímto rovněž velmi děkujeme výše zmiňovaným institucím, že nám umožnili vykonat návštěvu ve svém zařízení a zejména za věnovaný čas svých zaměstnanců, kteří se nám i přes náročnost svého povolání plně věnovali.

Mgr. Veronika Stará