Kancelář prezidenta republiky

Studenti třídy 1. C, oboru veřejnoprávní činnost, se dne 27. března 2017 zúčastnili v rámci předmětů právo a veřejná správa odborné exkurze v překrásných prostorách Kanceláře prezidenta republiky. Studenti měli možnost si prohlédnout architektonicky zajímavé prostory Pražského hradu. V průběhu přednášky byli informováni o vzniku Kanceláře prezidenta republik a o jeho proměnách v jednotlivých významných historických etapách, od roku 1918 až po současnost. Dále byli seznámeni se současnou náplní činnosti úřadu. Na závěr exkurze měla třída možnost se zúčastnit (přímo z prvního nádvoří) slavnostního střídání Hradní stráže.

 Mgr. Jarmila Chalupová