Kraje pro bezpečný internet

Dne 18. ledna 2018 bylo naší škole v primátorské rezidenci z rukou náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Evy Kislingerové předáno ocenění za 1. místo v soutěži Projekt Kraje pro bezpečný internet, který má studenty poučit o možných rizicích internetu a také, jak se jim vyvarovat. Formou kvízových otázek se žáci a studenti všech věkových kategorií dozvídají, jak správně reagovat na nečekané situace na internetu v rámci komunikace a jak se vyhnout možným rizikům. Náměstkyně Kislingerová společně se zástupci sponzorů předala diplomy a mobilní telefony od sponzorů našim studentkám – Magdaléně Karleszové a Viktorii Šenkýřové.
Ze 43 pražských základních a středních škol, které se tohoto ročníku účastnily, jsme se umístili na prvním místě. Nejvyšší počet soutěžících, 445 studentů a studentek, byl právě z naší školy.

Bc. Miluše Jaroševská
Ing. Lenka Kendíková