Návštěva Metropolitní univerzity Praha

Dne 1. února 2018 navštívily třídy 3. A a 3. C Metropolitní univerzitu Praha.
Důvodem naší návštěvy byl bohatý program, který zahájil pan profesor JUDr. Karel Klíma, vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy. Přiblížil nám činnost soudů v České republice a s několika zájemci nám sehrál zinscenovaný soudní proces. Projednávaný případ byl založen na skutečných událostech a studenti velmi ocenili své praktické zapojení. Během přestávky si studenti mohli navíc vyzkoušet soudní taláry – díky tomu jsme se na několik vteřin tzv. „vžili do kůže“ skutečných advokátů a státních zástupců.
JUDr. Marek Beneš, ředitel MUP, navázal svojí přednáškou na téma „Autorské právo“. Přednáška byla velmi poučná a zároveň i humorná. Jsem si jistá, že jakožto budoucí absolventi a vysokoškoláci tyto nově nabyté informace využijeme i v praxi.
Tímto bych jménem všech studentů ráda poděkovala oběma zmíněným pánů a vedení školy za veškerou pohostinnost a vstřícnost. Poděkování si rovněž zaslouží i paní profesorka Karásková s paní profesorkou Starou za to, že pro nás tuto zajímavou akci zprostředkovaly.

Kateřina Majerová, 3. C