Květinový den 2020

Dne 1. října 2020 jsme se i tentokrát zúčastnili Květinového dne. Děkuji všem studentům i vyučujícím, kteří se zapojili do prodeje kytiček a přispěli celkovou krásnou finanční na prevenci, léčbu a zlepšení života onkologických pacientů.

Za všechny zúčastněné

Daniela K. a Iva Š.