Kytice

Dne 23. června 2016 se se školním rokem 2015/2016 rozloučil náš dramatický kroužek a školní sbor představením Kytice J. Suchého, K. J. Erbena a F. Havlíka. Text pro náš soubor upravila Sára Špeldová (3. A). Jakub Ležovič (Vodník, Umrlec, Poustevník), Sára Špeldová (Panna, Dornička), Sára Kroupová (Daisy), Lucka Přenosilová (vypravěčka Polednice, Pachole), Tereza Sidorová (Hanička, Polednice), Vojta Tůma (Petr, Král) a Alena Rosenbaumová (Matka) byli opravdu neodolatelní a díky nim byl závěr školního roku rozesmátý. K úspěchu velkou měrou přispěl i úžasný výkon členek pěveckého sboru za vedení Mgr. Jany Veverkové.