Nevím, co budeme zítra jíst – uprchlíci před nacismem v Praze

Na závěr školního roku 2015/2016 kolektivy tříd 3. C a 3. D dne 28. června 2016 absolvovaly zajímavý interaktivní program na téma „Nevím, co budeme zítra jíst – uprchlíci před nacismem v Praze“, který pořádal Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.
Trasa vedla z Masarykova nádraží přes Slovanský dům, dále ulicí Jeruzalémská až na hlavní nádraží.
Po rozdělení na skupiny studenti obdrželi tablety, pomocí kterých vyhledávali potřebné informace a odpovídali na celou řadu otázek o uprchlících v Československu v letech 1933 – 1945. Dozvěděli se, jaké skupiny lidí přicházely do Prahy a v jaké byly situaci. Z úryvků dobových novin se dozvěděli reakce veřejnosti. Na jednotlivých stanovištích byli seznamováni s významnými osobnostmi tohoto období.
Celá řada informací určitě bude přínosem pro doplnění vědomostí z literatury i základů společenských věd.
Děkujeme studentům za jejich aktivní účast na této akci.

Mgr. Yvetta Halešová a Mgr. Ľubica Drnáková

Postřehy studentů:

(…) Během výkladu průvodkyně nám bylo umožněno nahlédnout do různých spisů a vzpomínek lidí, kteří zmíněnou dobu zažili na vlastní kůži. Byli to oni, kdo pocítili nespravedlnost i nejistotu v okamžicích, kdy se konala emigrace obyvatel pohraničí, a kdy se nad naším národem začal šířit stín nacistické ideologie.
Podnětné ukončení akce jsme měli u sochy sira N. Wintona a u památných desek věnovaných obětem válečných let.
Na závěr tohoto příspěvku si dovolíme připomenout citát, který se nachází na našem prvním stanovišti, tedy na Masarykově nádraží: „Národ, který nezná svoji historii, je odsouzen ji prožít znovu.“
Poděkování patří paní průvodkyni, která se nás perfektně ujala, a třídním učitelkám, že nám zprostředkovaly tento zajímavý a poučný program.

Marek Táborský, Jan Houdek, Michaela Groulíková (3. C)