Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Naše třída 1. A, vzdělávací program Právní a diplomatické služby, navštívila dne 10. prosince 2015 v rámci probíraného učiva v předmětu veřejná správa hlavní sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR, které se nachází v Černínském paláci na Loretánském náměstí. Exkurzí nás provázel zaměstnanec odboru veřejné diplomacie, který nám umožnil prohlídku nádherných prostor Černínského paláce a vedl odbornou diskusi v hudebním salónku.

Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací a zajímavostí vztahujících se k činnosti ministerstva, českých diplomatických misí a ambasád. Velkou zajímavostí pro nás byly poutavě tlumočené „konzulární případy“, které ve své praxi musí řešit zaměstnanci MZV ČR v zahraničí. Prohlédli jsme si velký sál, orientální, zlatý, modrý a hudební salónek, galerii, zimní zahradu a jídelny a jiné zajímavé prostory paláce. Nejvíce nás ovšem zaujal podkrovní byt Jana Masaryka, který se v paláci nachází.

Odborná exkurze, kterou jsme absolvovali, byla pro naši třídu přínosná a velmi se nám líbila.

Veronika Pucholtová, 1. A