Návštěva výstavy „Naše cesta“

Dne 7. října 2014 jsme navštívili unikátní interaktivní výstavu s názvem „Naše cesta“ v areálu Holešovického výstaviště. Návštěvník měl možnost vyzkoušet život tělesně, zrakově a také sluchově postižených. A zjistil, že poučit se je možné i hravě a velmi zábavně.

Celou výstavou nás provázel mladý muž, vozíčkář, který vyprávěl svůj příběh, ale také nás seznamoval s pomůckami, které pomáhají handicapovaným lidem.  Vyzkoušeli jsme si manipulaci s ortopedickým vozíkem, orientaci na ulici bez kontroly zrakem nebo pocity člověka, který neslyší zvuky kolem sebe.

Personál výstavy tvořili ti nejpovolanější – lidé, kteří se zdravotním postižením žijí, studují a pracují.

Smyslem takové výstavy je prolomit bariéry, které mezi většinovou společností a lidmi se zrakovým, sluchovým či tělesným postižením staví nevědomost, neznalost nebo nepochopení.

Výstava byla pro nás velkým poučením jak porozumět a účelně pomáhat lidem s postižením, ale také se od nich lecčemu přiučit.

Své pocity a zážitky zaznamenali studenti 4. D, 2. D, 1. D, TTV