Návštěva z Velké Británie

Dne 18. března 2016 do našeho kolektivu zavítal pan Simon Barker, fotograf, v první řadě ale rodilý mluvčí, na přátelskou konverzaci v angličtině. Hned na začátku požádal o čaj v anglickém stylu, tj. černý s mlékem, vyprávěl o svém životě v Londýně a dokonce jsme spolu probrali i jeho názory na český národ. Nějaké stereotypy potvrdil, jiné vyvrátil, především nám ale poskytl subjektivní náhled na svůj pobyt v Čechách. Pozitivem bylo, že v menší skupince měl každý prostor klást své dotazy, na které Simon rád odpověděl.

Karolína Obdržálková, 4. C