Přednáška autora výstavy

Výstava „Když se pravda měnila v krev„, která probíhala v aule SOŠ Drtinova do 20. února, zaznamenala mezi studenty i veřejností velký úspěch, jak je možno číst v pamětní knize, kde mohli návštěvníci sdělit svůj názor i pocity, které v nich obsah výstavy vyvolaly.
Výstavní panely si prohlédla i řada pamětníků této doby a pro studenty bylo jejich vyprávění dalším přínosem.
Na závěr přijal pozvání autor výstavy PhDr. Bártík, odborný pracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který ve své přednášce studentům ještě více přiblížil osudy viníků i týraných v trestních a vazebních věznicích v letech 1946 – 56.